Kalite Politikası
You are here:

Kalite Politikası

Mir Global Lojistik, tüm faaliyetlerinde en yüksek performansı yakalamak ve ulusal ve uluslararası standartlara uyumu sağlamak için yönetim sistemi ve süreçlerini geliştirmek, uygulamak ve iyileştirmek için kararlıdır.

Taahhüdümüz;

 • Grup içi ve nihai müşterilerimizin hizmet kalitesi, fiyat, termin süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam ve eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak;

 • Hizmet kalitesinde istenilen seviyeye ulaşarak, nihai müşterilerin beklentilerini dikkate almak ve bunu yerinde hizmet kalitesi ile sağlamak;

 • Hizmette kanunen ve karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanılarak öngörüp engelleyerek hata payını minimuma indirmek;

 • Standart uygulama şekillerini belirleyerek hizmet verdiğimiz her noktada kaliteyi en üst seviyede tutmak;

 • Şirket süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmek ve bu sistemi geliştirmek;

 • Şirketimizin ve müşterilerimizin oluşturduğu bilgilerin güvenliğini sağlamak, üçüncü kişiler ile paylaşmamak;

 • Bilgi güvenliğine hassasiyet göstermek ve bunu şirket politikası olarak benimsemek;

 • Tüm çalışanlarımızın şirketimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak;

 • Tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi yürütmeyi ve ana tedarikçilerimizin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemek;

 • Tüm aktivitelerimizde emniyet kültürünü geliştirmek ve yerleştirmek;

 • Uygun insan ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, emniyet uygulamalarını desteklemek;

 • Tüm faaliyetlerimizde riski ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçleri belirlemek ve uygulamak;

 • Tüm yasal gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uymak;

 • Tehlike raporlama sistemini de içerecek şekilde tehlike tanımlama ve risk yönetimi süreçlerini kurmak ve işletmek;

 • Performanslarımızı gerçekçi hedeflere göre oluşturmak ve ölçmek;

 • İnsan faktörüne, emniyet kurallarına ve çevresel değerlere önem vermek;

 • Bu politikanın tüm seviyelerde anlaşılmasını, uygulanmasını ve devamlılığını sağlamaktır.

Engin Özdemir

CEO