Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Mir Global Lojistik "ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemimiz" kapsamında, "Sürdürülebilir Kalite" kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
 
  • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
  • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,
  • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
  • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Kuruluşumuz çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

Murat Özdemir
 
Yukarı