İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Mir Global Lojistik olarak uygulamakta olduğumuz "ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak ve kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla;
 
  • Tüm kazaları meslek hastalıklarını çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi,
  • Yürürlükte bulunan tüm yasal gereklilikleri uymayı,
  • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi
  • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı,
  • Tüm İSG risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi,
  • Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı,
  • İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamak ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri alarak sürdürülebilir İSG yapısı oluşturmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek büyük kazalardan, çalışanlarımızı korumak için acil durum ekipmanlarımızı sürekli izlemeyi ve iyileştirmek için gerekli altyapıyı kurmayı,
  • Çalışan ve paydaşlarımız için tehlike oluşturan yangın, yaralanma gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almak ve bu konuyla ilgili yürütülen çalışmaların uygulanabilirliğini denetlemek ve gerekli güncellemeleri yapmak.

Kuruluşumuz çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

Murat Özdemir
Yönetim Kurulu Başkanı
Yukarı