Kalite Politikası

Kalite Politikası

Mir Global Lojistik, tüm faaliyetlerinde en yüksek performansı yakalamak ve ulusal ve uluslararası standartlara uyumu sağlamak için yönetim sistemi ve süreçlerini geliştirmek, uygulamak ve iyileştirmek için kararlıdır.

Taahhüdümüz;
 • Grup içi ve nihai müşterilerimizin hizmet kalitesi, fiyat, termin süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam ve eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak;
 • Hizmet kalitesinde istenilen seviyeye ulaşarak, nihai müşterilerin beklentilerini dikkate almak ve bunu yerinde hizmet kalitesi ile sağlamak;
 • Hizmette kanunen ve karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanılarak öngörüp engelleyerek hata payını minimuma indirmek;
 • Standart uygulama şekillerini belirleyerek hizmet verdiğimiz her noktada kaliteyi en üst seviyede tutmak;
 • Şirket süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmek ve bu sistemi geliştirmek;
 • Şirketimizin ve müşterilerimizin oluşturduğu bilgilerin güvenliğini sağlamak, üçüncü kişiler ile paylaşmamak;
 • Bilgi güvenliğine hassasiyet göstermek ve bunu şirket politikası olarak benimsemek;
 • Tüm çalışanlarımızın şirketimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak;
 • Tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi yürütmeyi ve ana tedarikçilerimizin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemek;
 • Tüm aktivitelerimizde emniyet kültürünü geliştirmek ve yerleştirmek;
 • Uygun insan ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, emniyet uygulamalarını desteklemek;
 • Tüm faaliyetlerimizde riski ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçleri belirlemek ve uygulamak;
 • Tüm yasal gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uymak;
 • Tehlike raporlama sistemini de içerecek şekilde tehlike tanımlama ve risk yönetimi süreçlerini kurmak ve işletmek;
 • Performanslarımızı gerçekçi hedeflere göre oluşturmak ve ölçmek;
 • İnsan faktörüne, emniyet kurallarına ve çevresel değerlere önem vermek;
 • Bu politikanın tüm seviyelerde anlaşılmasını, uygulanmasını ve devamlılığını sağlamaktır.

Murat ÖZDEMİR
 
Yukarı