Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

Mir Global Lojistik A.Ş. olarak uygulamakta olduğumuz, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizi minimize etmeyi ve pozitif bir değişim yaratmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir lojistik yaklaşımımızla, iş operasyonlarımızı çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli kılan, çalışan haklarına saygı gösteren ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir şekilde yönetmeyi amaçlıyoruz.

Bu bağlamda, Mir Global Lojistik A.Ş. olarak aşağıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.
 
  • Çevre Dostu Operasyonlar: Lojistik faaliyetlerimizde çevre dostu uygulamaları teşvik ederek, enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izimizin azaltılması için sürekli iyileştirme hedeflerini benimseyeceğimizi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğin öncelik vererek, İş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli gözden geçirerek, eğitimler sağlayarak ve iş kazalarını minimum düzeye indirmek için gerekli önlemleri alacağımızı,
  • Çalışan Hakları: Çalışanlarımızın adil ve eşit muamele görmesini sağlamak için insan haklarına saygı duyacağımızı,
    Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerine bağlı kalacağımızı,
  • Müşteri Memnuniyeti: Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli olarak hizmet kalitemizi artırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartacağımızı,
  • Yasal Uyum ve İyileştirme: Geçerli yasal düzenlemelere uyum sağlayarak ve sürekli iyileştirme süreçlerini destekleyerek sürdürülebilirlik performansımızı arttıracağımızı,

Murat Özdemir
 
Yukarı